Chào mừng bạn đến với nkspa.vn. Trước khi sử dụng trang web của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ các điều khoản sau đây. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Sử Dụng Trang Web

1.1. Bạn cam kết rằng tất cả thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua trang web là chính xác, hoàn chỉnh và cập nhật.

1.2. Bạn đồng ý không sử dụng trang web này để thực hiện bất kỳ hành động nào vi phạm pháp luật hiện hành.

1.3. Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ tài khoản nào mà chúng tôi cho là vi phạm các điều khoản và điều kiện của chúng tôi.

2. Bảo Mật Thông Tin

2.1. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng nó chỉ cho mục đích quản lý và cung cấp dịch vụ.

2.2. Chúng tôi không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn.

3. Bản Quyền

3.1. Mọi nội dung trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn vào văn bản, hình ảnh, video, đồ họa và biểu tượng, đều thuộc quyền sở hữu của nkspa.vn hoặc các bên thứ ba đã cấp phép.

3.2. Bạn không được sao chép, sửa đổi hoặc phân phối bất kỳ phần nào của nội dung trang web này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản từ chúng tôi.

4. Thay Đổi Điều Khoản

4.1. Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

4.2. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi được đăng tải đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện mới.

5. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào về các điều khoản và điều kiện này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: contact@nkspa.vn.